0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง ประเด็นจริยธธรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง "ประเด็นจริยธธรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

>> ลงทะเบียนออนไลน์ <<

 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท

โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ : ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหิดล-รายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เลขที่บัญชี : 316-202440-1 
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงวิไล ไทยแท้ โทรศัพท์ 02 4410201-4 ต่อ 223   E-mail: duangwilai.tha@mahidol.ac.th

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา