0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
CONTACT US

ที่อยู่

จริยธรรมการวิจัย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์: (02) 441-0201-4 ต่อ 223,228
โทรสาร: (02) 441-9333

อีเมล
pripsrirb@mahidol.ac.th

ติดต่อสำนักงาน
วันจันทร์-ศุกร์: 8.00 น.- 16.00 น.
ยกเว้น: วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

เว็บไซต์
http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)