0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
          บรรยากาศการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีกำหนดการพิจารณาโครงการวิจัย ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำทุกเดือน 
ตารางการประชุม http://www.irb.ipsr.mahidol.ac.th/th/meeting.php


 คณะกรรมการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย          

              

               

               


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)