0-2441-0201 ต่อ 203    pripsrirb@mahidol.ac.th
TH | EN
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการพิจารณาโครงการวิจัย ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำทุกเดือน

คณะกรรมการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย

คณะกรรมการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 

 

 

 


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศํพท์ 0 2441 0201 - 4 ต่อ 223
Email: pripsrirb@mahidol.ac.th

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ตั้งแต่ธันวาคม 2558)

ติดต่อเรา